Členské příspěvky

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ROČNÍ - REGISTRACE

pro rok 2013-2014slozky-klub-prispevky

 

1. Dospělý člen s registrací ČASQ nad 18 let - 1.000,- Kč

2. Dospělý člen s registrací ČASQ studující do 25 let - 600,- Kč

3. Dospělý člen bez registrace ČASQ  - 500,- Kč

4. Mládež do 18 let  - 200,- Kč

 

 

                                                               ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY HRACÍ - TRÉNINKY

                                                              pro hrací sezónu 2013-2014


1. Dospělý člen s registrací ČASQ nad 18 let  - 300,- Kč / měsíc

2. Dospělý člen s registrací ČASQ studující do 25 let  - 300,- Kč / měsíc

3. Dospělý člen bez registrace ČASQ  - 300,- Kč / měsíc

4. Mládež do 18 let  dle docházky do squashové školy

 

Hrací poplatky (1. - 3.) platí člen, který se bude v následujícím období (1/2 sezóny) účastnit klubových tréninků. 

 

Termíny úhrady:

 

1. členské příspěvky - registrace do 30.6.2013

2. členské hrací příspěvky (poplatky) - vždy na prvním tréninku v měsíci

- úhrada do squashové školy do 5. dne následujícího měsíce

 

Členské příspěvky roční a hrací se hradí: na účet klubu č. 3411122399/0800 (v poznámce uveďte při platbě jméno a příjmení)

                                                                 v hotovosti u předsedy klubu