Jiří Špalek končí ve funkci předsedy klubu

Spalek Jiritým2007

Po necelých třech letech práce v čele 1.SQ Teplice končí s bafuňařinou a zároveň také s aktivní závodní činností dosavadní předseda klubu

a jeden z členů týmu novodobé historie klubu - Jiří Špalek.

Za toto nedlouhé období se vykonalo mnoho dobrého pro teplický squash. Povedlo se zejména stabilizovat klub jak po ekonomické, tak po

sportovní stránce. 1.SQ Teplice je v současné době jednoznačně nejlépe fungující a též po sportovní stránce nejlépe postavený závodní

squashový klub nejen v Ústeckém kraji, ale v celých Severních Čechách. Všechna tři družstva dospělých okupují po polovině hracího kalendáře čelní

příčky ve svých soutěžích, Ženy "A" v 1.lize žen, "A" družstvo mužů vede svojí skupinu ve 2.lize a "B" družstvo mužů též svojí skupinu ve

3.lize. Jednoznačným cílem všech družstev je postup do vyšších soutěží. 

Díky výborné práci s mládeží hlavního trenéra Luboše Waltera a druhého trenéra Jakuba Kareše, se pohybují junioři 1.SQ Teplice pravidelně na

předních místech celostátních žebříčků a klubu 1. SQ Teplice má být dle nové kocepce ČASQ v letošním roce přidělen statut jednoho ze čtyř

Středisek mládeže v ČR ( dvě střediska v Čechách a dvě na Moravě ). Několik juniorů 1.SQ Teplice se i v letošním roce opět zúčastní ve dnech

4.-6.2.2011 Mistrovství ČR juniorů. 

Úspěchy jsou rozhodně výsledkem dobré týmové práce, velmi dobrého zázemí a celkového "ovzduší" v klubu.

Jiří Špalek děkuje všem hráčům a hráčkám, jak v dospělých, tak v juniorských kategoriích za výbornou reprezentaci klubu a města Teplic, kapitánům

družstev za jejich práci a obětavost, kolegům z Výkonného výboru (Martinu Košovi-místopředsedovi a Lubošovi Walterovi-pokladníkovi a hlavnímu

trenérovi) za úspěšnou spolupráci, a přeje celému klubu vše dobré do budoucna, hodně úspěchů a vytoužené postupy již v této sezóně.

Novému předsedovi klubu Jiřímu Křížovi přeje Jiří Špalek co nejméně starostí a hodně radostí z úspěšného klubu.

Zvláštní poděkování patří všem partnerům klubu, zejména hlavnímu partnerovi - AQUACENTRU Teplice, paní ředitelce Maunové a paní ekonomce

Lence Buttové Lopourové.