Reklama na squashových kurtech

 

Propagace a reklama na squashových kurtech

 

V rámci reklamních ploch na kurtech v Aquacentru Teplicích nabízíme několik ploch o různých velikostech s možností instalace reklamy podle návrhu partnera.

Reklama se řídí podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě, z níž vybíráme ty nejdůležitější:

  1. obvyklá doba uzavření smlouvy je 1 rok
  2. reklamní panel si nezávisle na nás vyrobí partner (s možností naší spolupráce při zadávání a instalaci)
  3. reklamní plochy jsou děleny do 3. kategorií podle umístění na kurtu číslo 1., 2. nebo 3.

Umístění reklamy a velikost reklamních ploch

  1. plocha mimo kurt - nad zadní prosklenou stěnou kurtu - délka 5,4 m, výška 0,6 m
  2. plocha v prostoru kurtu - na tin board - délka 5,4 m, výška 0,4 m

Reklamní plocha na kurtu číslo 1. se exkluzivně pronajímá pouze jako celek, plochy na kurtech 2. a 3. je možno dále dělit na poloviny a třetiny.

reklama - kurt 1 tin boardreklama - kurt 1 nad sklem

reklama - kurt 2 tin boardreklama - kurt 3 tin board

Cena za roční obsazení plochy

 

    Kurt číslo
  Tin board     Zadí stěna
    1     20.000,- Kč     20.000,- Kč
    2     15.000,- Kč     15.000,- Kč
    3     10.000,- Kč     10.000,- Kč

 

V případě využití části plochy je uplatněn její příslušný podíl.

 

Další reklama v rámci pronájmu reklamních ploch

 

Současně s reklamní plochou si naši partneři zajišťují i propagaci sebe nebo své společnosti na oficiálních internetových stránkách klubu, včetně reklamy a různých odkazů. Dále je možné rozšířit propagace na klubových dresech, nebo ve všech tiskovinách vydávaných klubem a jiné aktivity.

 

V případě zájmu o jakoukoliv součást nabízené reklamy se prosím obraťte na předsedu klubu ing. Jiřího Kříže (tel.: 417 577 164, email: squash@squash-teplice.cz) nebo kontaktujte pracovínka na squashových kurtech.

 

1. SQ Teplice, 2/2011